Banan

Hofgårds Golfbana, en ekologisk uthållig golfbana..

Banan ligger c:a 15 km öster om Varberg i Himleåns vackra dalgång. . Halva banan spelas i ett öppet hedlandskap och halva i ett kuperat lövskogsområde som gränsar till"Gässlösa Naturreservat" vilket är ett av Hallands vackraste bokskogsreservat. Stenån/Himleån som rinner genom banan utgör ett naturligt vattenhinder på många av hålen. 

Det är en golfbana som passar alla då det finns 5 olika tee med längd från 4000m till 6000m.  Banan har 18 hål och summa par är 70. Greenerna är relativt ondulerade.

Kvaliteten på våra greener och spelytor tillhör de bästa i vår region och banan ger Dig en golf- och skönhetsupplevelse utöver det vanliga oberoende av väder eller årstid.

Ekologisk banskötsel

Hofgård Golfbana sköts enligt mottot "Golf på naturens villkor"-  såväl golfspelare som fåglar, djur och växter skall trivas på banan och art- och individrikedomen skall vara så stor som möjligt.

Skötselkonceptet viktigaste del i detta innebär att vi aldrig använder någon form av kemiska kemiska bekämpningsmedel på banan. Dräneringsvatten tas till vara och används för banans bevattning. Klipphöjder och spelytors utformning anpassa till den existerande topografin, jordarten och floran. Gödslingen minimeras och ett generellt miljötänkande präglar banans skötselfilosofi.

Hofgårds golfbana ligger långt framme när det gäller ekologisk banskötsel både i ett svenskt och ett internationellt perspektiv. Skötseltankarna som vi jobbat efter i över tjugo år stämmer med det som i mera vetenskapliga kretsar i dag kallas IPM (Integrated Pest Management).

Vi har fått SGA:s miljöpris, Varbergs Kommuns miljöpris och Sven Tumbas Stipendium för vårt arbete med att utveckla ett skötselkoncept som långsiktigt skyddar miljön.